Skip to the content

iDiD - helppokäyttöinen infonäyttöjen sisällönhallintajärjestelmä

iDiD on useiden info- ja kosketusnäyttöjen esityssisältöjen hallintaan, julkaisemiseen ja muokkaamiseen tarkoitettu ohjelmisto ja verkkopalvelu (SaaS).

Näyttöjen toistintietokoneet varustetaan toistinohjelmistolla, joka noutaa sisällöt palvelimelta ja huolehtii niiden esittämisestä näytöillä. Esityssisällön hallinta tapahtuu verkkoselaimella hallintapalvelun avulla.

Esityssisältöjen tekemiseen ei tarvita erillisten ohjelmistojen asentamista ja ohjelmiston käyttö on mahdollista myös matkapuhelimen selaimella tai mobiililla tablet-tietokoneella.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Tutustu helppokäyttöisen iDiDin ominaisuuksiin

Laitteet, näytöt, toistintietokoneet

Laitteet

Laadukkaat näytöt ja toimintavarmat toistintietokoneet

Järjestelmäintegraatiot

Integraatiot

iDiD on liitettävissä useisiin ulkoisiin järjestelmiin. 

Käytettävyys 

Käyttäjät ovat tärkein osa kokonaisuutta, joka muodostuu laitteista, hallintaohjelmistosta ja sisällöstä. Siksi iDiD on kehitetty mahdollisimman helppo- ja sujuvakäyttöiseksi. Haluamme selkeästi erottua niistä ohjelmistoista, joiden käyttäminen vaatii insinöörin koulutusta tai yksinkertaisten asioiden tekeminen jää tekemättä huonon käytettävyyden takia.

Tarjoamme myös veloituksettomia koulutuksia kerran viikossa. 

Mobiilia joustavuutta

iDiD-hallintaa voidaan käyttää verkkoselaimella mistä ja milloin tahansa. Sisällön päivittämiseksi ei tietokoneisiin tarvita erillisten ohjelmistojen asentamista. Esitettävää sisältöä on mahdollista hallita myös selaimen sisältävällä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai tablet-tietokoneella.

Android-laitteisiin on ladattavissa myös iDiD-hallintasovellus veloituksetta.

Edistyneitä teknologisia ratkaisuja

Teknologisesti iDiD edustaa verkkopalveluiden terävintä kärkeä ja on kehitetty uusimmilla ja tehokkaimilla ohjelmointitavoilla. Käyttäjälle iDiD toimii normaaleilla html5-tekniikoilla, joiden avulla on toteutettu laitteistosta ja käyttöjärjestelmästä riippumaton ohjelmisto. Järjestelmän tuotekehityksen tärkeinä teknisinä lähtökohtina ovat esityssisällön optimointi Digital Signage -näyttölaitteistojen suorituskykyyn sekä kosketusnäyttöjen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. 

Interaktiiviset näytöt

Kosketusnäyttöjä ohjattaessa interaktiiviset toiminnallisuudet voivat olla valmiita verkkoaineistoja tai erityisesti kosketusnäyttöä varten tehtyjä sisältöjä ja palveluita. Yleensä kosketusnäyttösisällöt ovat html5-muotoisia paikallisia tai verkkopohjaisia ratkaisuja.

Integroitava iDiD

iDiD on integroitavissa monipuolisesti eri tietolähteisiin.

Mikäli esitykseen tarvittava tieto on tallessa jo jossain tietojärjestelmässä, iDiD-järjestelmä hakee sen infonäytöille. Valmiita integrointeja on käytettävissä jo useita ja teemme niitä lisää tarpeen mukaan.

 

iDiD toistin kaikkiin käyttöjärjestelmiin

iDiD-toistinohjelmisto toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä: