Nokialla viestintä sujuu halki kaupungin

Nokialla viestintä sujuu halki kaupungin

Infonäyttöjen avulla voi viestiä oikea-aikaisesti ja jakaa sisällöltään relevanttia, arkea helpottavaa tietoa eri sidosryhmille nopeasti ja vaivattomasti. Infonäyttöviestinnän tehokkuuteen tarttunut Nokian kaupunki on hyödyntänyt infonäyttöjä laajasti eri yksiköissään jo vuodesta 2015, jolloin Harjuniityn koulu siiryi digitaaliseen viestintään.

 

Koulun kokemusten perusteella iDiDin käyttö on sittemmin laajentunut mm. varhaiskasvatukseen, kaupunkikehityspalveluihin, kotihoitoon, uimahalliin sekä kaupungin uuteen kulttuuri- ja kirjastotalo Virtaan. Eri yksiköiden viestintätarpeet vaihtelevat sisäisestä viestinnästä henkilökunta- ja asiakasviestintään. Päämääränä on kuitenkin aina ajantasaisen tiedonkulun takaaminen halutuille kohderyhmille.

Ajankohtaista kouluarjesta

Pitkään infonäyttöjärjestelmiä käyttänyt Koskenmäen koulun luokanopettaja Pekka Voltti on ollut alusta asti tyytyväinen iDiDiin.

Ennen iDiDia meillä oli käytössä toinen, erittäin kankea järjestelmä. iDiDin käyttö sitä vastoin on ollut naurettavan helppoa!

Noin 450 oppilaan koulun viisi näyttöä palvelevat koulun yleisissä tiloissa sekä opettajainhuoneessa jakaen lähinnä koulun sisäiseen viestintään liittyvää infoa.

Meillä valtaosa infonäyttöjen sisällöstä koostuu erilaisista kouluun liittyvistä jutuista, lounaslistoista ja bussiaikatauluista, toteaa Pekka.

Nokian kaupunki koulun opehuone

Työilmapiiri huomioitu

Nokian kaupungin henkilöstölle suunnattua sisältöä esittäviä näyttöjä löytyy parikymmentä useista eri yksiköistä. Osa jaettavasta tiedosta, kuten ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet, tuodaan näytöilleSharePoint-integraationavulla suoraan kaupungin intranetistä.

Liikkuvan työnkuvan takia kotihoidon henkilöstöllä on käytössään myös iDiD Portable, jonka avulla infonäyttösisällöt ovat luettavissa omalta älylaitteelta, milloin vain, mistä vain.

Henkilökuntaviestintään lisätehoa ovat infonäyttöviestinnällä saaneet myös Alhoniityn ja Tyttölän varhaiskasvatusyksiköt, joissa lapsia on yhteensä noin 150 ja henkilöstöä noin 30. Yksiköt sijaitsevat parin kilometrin päässä toisistaan, joten infonäytöt ovat arvokas apu päiväkotien henkilökunnan tavoittamisessa ja yhteishengen luomisessa.

Sisällöt koostuvat meillä pääasiassa ajankohtaisista asioista, kuten kokousten tai koulutuksien ajankohdista, Ylen uutisista ja säätiedoista, kertoo varhaiskasvatusyksikönjohtaja Henna Heikkilä.

iDiDin käyttö on ollut mukavaa, mielekästä ja helppoa.

Henna Heikkilä / Nokian varhaiskavatusyksikönjohtaja

Myös näyttöjen hyödyntäminen työyhteisön hengenluojana on huomioitu.

— Laitan joukkoon piristykseksi myös kevyempää aineistoa kuten mietelauseita, runoja ja reseptejä. Näillä ajattelen olevan myönteistä vaikutusta työhyvinvointiin sekä työilmapiiriin. Huomioin myös erilaiset juhlapyhät kuten joulun, ystävänpäivän ja niin edelleen. Tänä talvena hilpeyttä henkilössä herätti pukeudu hääpukuun -päivä, kertoo Henna.

Päikky

Osassa Nokian kaupungin päiväkoteja infonäytöissä on mukana Päikky-integraatio. Päikky on varhaiskasvatuksen käytössä oleva järjestelmä, joka on tarkoitettu hoitoaikojen suunnitteluun ja seurantaan sekä päiväkodin ja huoltajien väliseen viestintään.

Päiväkodeissa, joissa Päikky-integraatio on käytössä, manuaalista työtä on vähemmän ja aikaa jää enemmän lapsille. Huoltajan tuodessa lapsen hoitoon sisäänkirjautuminen tapahtuu näyttämällä tunnistelätkää iDiD-näytölle. Samalla näytölle ilmestyy varmistusviesti lapsen nimestä ja saapumisajasta.

Iltapäivällä pois lähtiessä kirjaaminen tapahtuu samalla tavalla.Näyttöön voidaan haluttaessa laittaa näkyviin myös kaikki lasta koskevat tiedotteet.

— Päikky-integraatio on ollut tosi hyvä ominaisuus ja olemme saaneet vanhemmilta hyvää palautetta, kertoo Nokian kaupungilla varhaiskasvatuksen digikoordinaattorina toimiva Mari Tammisto.

Kirjaaminen sujuu näppärästi ja huoltajat pystyvät kirjaamaan lapsen sisään ja ulos niin, ettei aikuisen tarvitse irtaantua siksi aikaa lapsiryhmästä. Eli aika jää sinne minne sitä kaivataan; kasvattajalle ja lapsille.

Mari Tammisto / Nokian kaupungin digikoordinaattori

Virtaavaa viestintää

Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa tarve nopeaan ja kätevään viestimiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin tiedostettiin hyvissä ajoin. iDiD otettiin Virrassa käyttöön heti kun talo avattiin kesällä 2020.

Talon seitsemän näyttöä esittävät monipuolista sisältöä aukioloajoista kirjavinkkauksiin sekä markkinoivat eri näyttelyitä, tapahtumia ja luentoja. Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virran kirjastovirkailija Lars Salo pitää sisällöntuottamista vaivattomana.

iDiDin käyttö on todella helppoa. Uuden sisällön luominen onnistuu näppärästi ja ajastaminen luontevasti. Arvostan sisällön sujuvaa ja nopeaa päivitysmahdollisuutta. 

Sujuva tuki

iDiD järjestelmän helppokäyttöisyyden lisäksi käyttäjät ovat yksimielisiä iDiDin tarjoamasta käyttäjätuesta, joka saa kiitosta ripeydestä ja ystävällisestä palvelusta.

Mahdollisuuksia on monia, jopa valokuvanäyttely onnistuu iDiDin kautta. Tarve tuelle on ollut vähäistä, eikä kertaakaan ole ollut ongelmia näyttöjen kanssa. Sisällön tuottaminen iDiDilla on ongelmatonta. Olen kerran kääntynyt tuen puoleen fonttiasiassa ja silloinkin palvelu oli sujuvaa.

Lars Salo / Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta

Yhteinen, vanha mielipide käyttäjiltä löytyy myös tiedusteltaessa suosittelisivatko he iDiDia muille.

Suosittelisin heleposti! sanoo Pekka ja Henna komppaa; "Ehdottomasti!" Eikä Larskaan ole kovin eri linjoilla asiasta.

Ehdottomasti suosittelen. Erittäin toimiva ja helppokäyttöinen kaikkeen viestintään.

Nokian kaupunki & iDiD

  • Nokian kaupunki on käyttänyt iDiDia viestinnässään vuodesta 2015
  • Infonäytöt tavoittavat niin oppilaitoksissa, päiväkodeissa, kirjastossa, liikuntahalleissa kuin myös henkilökunnan taukotiloissa
  • Käyttö on monipuolista ja näytön sijainnin mukaan kohdeyleisön huomioivaa. Yhdistävä tekijä kaupungin kymmenille näytöille on niiden välittämä reaaliaikainen informaatio
  • Nokian kaupungilla on käytössä myös iDiD Portable sekä Päikky-integraatio.