Infonäyttö voi olla kunnan pääviestintäkanava

Infonäytöillä opastat, tiedotat, innostat ja tavoitat. iDiD mahdollistaa linjakkaan kuntalaajuisen viestinnän, palveluiden ristiinviestinnän kanavien avulla sekä integraatioiden avulla muiden järjestelmien kattavan hyödyntämisen. Yksittäisissä palveluissa infonäytöt ohjaavat, opastavat ja innostavat myös lokaalisti. Kunnat voivat siis viestiä kattavasti kaikkialla, missä kunnan palveluita on. 

Sisäisen viestinnän haasteena on yhdenvertaisuus hyvin erilaista työtä tekevien pariin. Tässäkin infonäytöt mahdollistavat samanaikaisen ja samansisältöisen viestinnän kaikkialle.

Ota käyttöön oma, itse hallitsemasi viestintäkanava – iDiD infonäyttöpalvelu.