Infonäytöt tärkeä osa Jyväskylän kaupungin viestintää

Infonäytöt tärkeä osa Jyväskylän kaupungin viestintää

Jyväskylän kaupunki kilpailutti infonäyttöjärjestelmän hankinnan loppuvuodesta 2018. Seuraavana vuonna iDiDin käyttö alkoi ensin kirjastopalveluissa laajeten siitä matkailu- ja sosiaalipalveluihin.

Nykyisin infonäytöt tavoittavat niin kuntalaiset, matkailijat kuin kaupungin omat työntekijät, joten viestittävää riittää laidasta laitaan. Niin riittää myös infonäyttöjä. Niitä Jyväskylässä löytyy nykyisin esimerkiksi kouluista, nuorisotiloista, kirjastoista, museoista ja liikuntatiloista jo yhteensä kolme sataa.

iDiD apuna

Vuosien saatossa iDiD on sulautunut kiinteäksi osaksi kaupungin viestintää. Viestinnän asiantuntijana Jyväskylän kaupungilla työskentelevä Esa Linna kertoo iDiDin olevan mukana eri palvelu- ja viestintäsuunnitelmassa aivan samalla tavalla sosiaalisen ja perinteisen median rinnalla.

Esan tehtävä on toimia kaupungin infonäyttöviestinnän suunnannäyttäjänä. Varsinaisesta infonäyttöjen sisällöntuotannosta kantavat vastuun kaupungin eri yksiköt, kuten kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalvelut.

Tuen ja ylläpidän järjestelmää sekä teen uusia tunnuksia, mutta käyttäjät itse päättävät mitä he laittavat omiin palveluihinsa näkyviin", kertoo Esa työnjaosta.

Helppokäyttöisyys yllätti

Jyväskylässä on oltu tyytyväisiä iDiDin käyttöön monesta syystä. Yksi seikka on kuitenkin ylitse muiden, käyttämisen vaivattomuus.

iDiD on hankittu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, markkinointiin ja opastukseen. Sillä voidaan myös korvata esimerkiksi paperisia julisteita. iDiD auttaa minua henkilökohtaisesti viestinnän työssä. Se on tuonut helppokäyttöisen tavan harjoittaa viestintää ja markkinointia, kertoo Esa.

Jyväskylä 2

Tyytyväisyyttä ovat lisänneet myös iDiDin viikoittain tarjoamat koulutukset ja ripeä tuki.

iDiD-järjestelmän hallinta pilvessä on ratkaissut sen, että kaupungin ei tarvitse ylläpitää itse palvelujärjestelmiä. Me ollaan oltu tosi tyytyväisiä maksuttomiin koulutuksiin. Niitä on usein ja niihin on helppo ilmoittautua. Myös asiakastukeen ollaan erittäin tyytyväisiä. Sieltä tulee vastaukset saman tien, summaa Esa.

iDiDin suurin vahvuus on sen helppokäyttöisyys. Sitä on siis todella helppo oppia käyttämään. iDiDia voin kyllä suositella ihan kaikille kunnille koosta riippumatta. Voisin kuvitella, että myös yritykset hyötyvät tästä aivan yhtä lailla.

Jyväskylän kaupunki & iDiD

  • Kilpailutus loppuvuonna 2018. iDiD käytössä vuodesta 2019
  • Yhteensä 300 infonäyttöä eri puolella kaupunkia, mm. kulttuuri- ja liikunta-, kirjasto-, ja museopalveluissa
  • Viestinnän ja markkinoinnin työkalu. Tavoittaa kuntalaisten ja matkailijoiden lisäksi kaupungin omat työntekijät
  • Parhaaksi koettu ominaisuus: käytön helppous.