Miten kunnat hyödyntävät iDiD-infonäyttöpalvelua?

iDiD – kunnan oma viestintäkanava on infonäyttö

Infonäytöt ovat kuntaviestinnän kasvot

Kuntien ja kaupunkien viestinnässä on haasteena tavoittaa mahdollisimman laajalti kunnan asukkaat ja viestiä selkeästi kaikille. Kunnan täysin omissa käsissä oleva visuaalinen viestintäkanava auttaa tavoittamaan monenlaisia kohderyhmiä suoraan heidän käyttäessään palveluja.

Monessa suuremmassa kaupungissa iDiDia käytetäänkin hyvin kokonaisvaltaisesti sekä kaikkien palveluiden viestintään, että sisäiseen viestintään. Mitä laajempi infonäyttöverkosto on, sitä tehokkaammin sitä voi käyttää kuntalaajuiseen viestintään.

Yhtäaikainen ja yhdenmukainen viestintä on iDiDin avulla mahdollista – jopa helppoa!

Poikittaisviestintä lisää tietoa palveluista

Kunnat hyötyvät kuntalaajuisen viestinnän lisäksi myös poikittaisviestintään sopivista kanavista. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden viestinnän nuorisotoimen infonäytöillä. Neuvolassa voi vilahtaa ulkoliikuntapaikkojen tietoja tai vaikkapa aukioloaikoja kirjastoista. Synergiamahdollisuuksia on rajattomasti.

Kanavat lisäävät palveluviestinnän kattavuutta joka hyödyntää kaikkia kunnan asukkaita. Palveluiden käyttöaste nousee, asukkaat ovat onnellisia ja kunnan asukaslähtöinen, aktiivinen maine kasvaa.

Linjakas sisäinen viestintä infonäytöillä

Moni kunta on myös alueensa suurimpia työnantajia. Tällöin haasteena on suuri sisäisen viestinnän tarve sekä tarve viestiä tasapuolisesti hyvin erilaista työtä tekeville työntekijöille. Tarvitaan kanava joka toimii toimistoista rakennustyömaille. Infonäyttöpalvelu auttaa tässä erinomaisesti.

Kun aikaa tai mahdollisuuksia intran tai sähköpostin tutkimiseen ei työpäivän aikana työn luonteesta johtuen ole, voivat työpisteillä olevat infonäytöt muistuttaa tärkeistä ja ajankohtaisista asioista sekä luoda yhteenkuuluvuutta. Myös toimistotyötä tekeville infonäytöt auttavat tietoähkyyn ja luovat tunnelmaa. 

Älykästä tiedon jakoa integraatioilla

Kattavat integraatiomme auttavat tuomaan tietoa näytöille notkeasti kunnan muista järjestelmistä. Päivittäminen moneen kanavaan vähenee näin huomattavasti. Monet integraatioistamme ovat suunniteltu nimenomaan kuntien tarpeisiin.  

Toimialat hyödyntävät iDiDin monipuolisuutta 

Sote-icon

SoTe-palvelut

   • Asiakasohjaus ja -viestintä
   • Palvelutiedotus
   • Ristiinviestintä
   • Sisäinen viestintä
Kasko-icon

Kasvatus ja koulutus

   • Tilaohjaus
   • Tiedottaminen
   • Oppilaiden osallistaminen
   • Sisäinen viestintä
Kuva-icon

Kulttuuri ja vapaa-aika

   • Tapahtumamarkkinointi
   • Ristiinviestintä
   • Asiakasohjaus ja -viestintä
   • Sisäinen viestintä
Kirjaston ikoni

Kirjastot

   • Asiakasohjaus ja -viestintä
   • Kirjaesittelyt
   • Tapahtumamarkkinointi
   • Ristiinviestintä
Museon ikoni

Museot

   • Asiakasohjaus ja -viestintä
   • Elämyksellisyys
   • Havainnollistaminen
   • Kieliversiot ja kävijäkokemus
Sisäisen viestinnän ikoni

Kunta työnantajana

   • Osallistaminen
   • Linjakas päivittäisjohtaminen
   • Tasapuolinen viestintä
   • Työntekijäkokemus

Toimialan oman viestinnän sydän

Toimialojen omaan viestintään infonäytöt tuovat tietysti myös rikastuksen. Vaikka näytöillä voikin pyöriä kaupungin jaettuja viestejä tai poikittaisviestintää, on omien asiakkaiden ohjaus, palvelutiedottaminen, markkinointi, elämyksellisyys ja kokemuksen hallinta tärkeää jokaiselle yksittäiselle palvelulle.

Eri toimialat hyödyntävät infonäyttöjä omiin tarpeisiinsa sopien. Kouluissa korostuu oppilaiden ohjaaminen, tiedottaminen ja osallistaminen. Kirjastoissa esitellään uutuuksia ja markkinoidaan tapahtumia ja näyttelyitä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaiden ohjaus, tilannetiedotus ja kokemuksen hallinta nousee tärkeään rooliin.

Sinä päätät – 
me autamme sinua onnistumaan

Me olemme auttaneet jo yli 150 kuntaa viestimään paremmin mitä moninaisimmissa tilanteissa, tiloissa, palveluissa ja tarpeissa. Kuntapalvelut ovat sydäntämme lähellä: monella työntekijällämme on itselläänkin kuntatausta.

Jos haluat nostaa myös teidän kunnan viestinnän uudelle tasolle, otathan yhteyttä varaamalla demon.

Odotamme yhteydenottoasi ilolla!