Kanavien käyttö infonäytöillä

Kanavien käyttö infonäytöillä

 

Kanavat helpottavat viestintää monin tavoin. Ne tarjoavat erilaisen keinon jakaa sekä sisällönhallinnan vastuuta että osastolta tai toimialueelta toiselle tiedottamista. Samalla kanavien avulla on mahdollisuus saada infonäytölle sisältöä, jonka ylläpidosta vastaa joku muu. Ominaisuus on maksuton osa iDiD-hallintaa ja helposti kaikkien asiakkaiden hyödynnettävissä.  

Mitä hyötyä on kanavista?

Ennen iDiD-järjestelmän käyttöönottoa iDiD-hallintaan luodaan asiakkaan toiveiden mukainen näyttöhierarkia pää- ja alatasoineen. Periaatteena on, että sisältö periytyy automaattisesti ylemmältä hierarkiatasolta alemmalle. Näin sisältö pystytään helposti saamaan esille erilaisille näyttöryhmille. Samalla organisaation infonäyttöjen sisällöntuottajilla tulee olla hyvä ymmärrys hierarkiasta, sekä siitä millainen sisältö toimii missäkin. 

Kanavat tarjoavat sisältöjen esittämiseen hieman erilaisen kulman. Kanavien avulla on mahdollisuus saada infonäytölle sisältöä, jota joku toinen ylläpitää. Samalla kanavan ylläpitäjä pystyy keskittymään puhtaasti oman sisällön tuottamiseen. Lisäksi kanavan ylläpitäjälle tarjoutuu mahdollisuus saada ylläpitämänsä sisältö tarjolle juuri omalle kohderyhmälle.  

Kanavien käyttö myös vähentää yksittäisen sisällöntuottajan tarvetta ymmärtää koko laaja ja mahdollisesti paikoin hyvinkin yksityiskohtainen näyttöhierarkia. Samalla kanavien avulla vältytään mahdollisilta haasteilta käyttöoikeuksien kanssa.   

Myös kolmannen osapuolen mukaan ottaminen kanavan ylläpitoon on mahdollista. Näin esimerkiksi kunta voi tarjota liikuntahallin iltakäyttäjille käyttöön kanavaa, jonka ylläpitäjinä toimivat eri urheiluseurat.

Samalla periaatteella yhteistyökumppani voi toimia sisällöntuottajana vaikkapa myymälässä sijaitsevalle infonäytölle. Näin tietyn tuotteen markkinoinnista vastaava taho pystyy ylläpitämään haluamaansa materiaalia ja päivittämään sisältöä tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla.  

Alla esimerkkejä kanavien käytöstä.

Esimerkki 1

Henkilöstöosasto ylläpitää HR-kanavaa, jossa se jakaa tietoa työsuhdeasioista, koulutusmahdollisuuksista, henkilöstöeduista ja työhyvinvointiin liittyvistä tapahtumista. Kanava voidaan iDiD-hallinnassa tilata halutuille näytöille, esimerkiksi kahvihuoneen ja ruokalan näyttöihin, joissa kanavasisältö tavoittaa heti halutun kohderyhmän - organisaation henkilöstön.

Esimerkki 2

ICT-osasto tiedottaa tulevasta palvelimien huoltotyöstä omalla kanavallaan. Kanavan viesti on heti luettavissa näytöiltä, jonne ICT:n ylläpitämä kanava on tilattu. Näin tärkeä viesti ei myöskään huku intran tai sisäisten sähköpostiviestien informaatiotulvaan. 

 

Yritys-hierarkia

Esimerkki 3

Kaupunki- ja kuntaorganisaatioissa kanavat mahdollistavat myös alueellisen ja toimialueelta toiselle viestinnän. Esimerkiksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, jolla on paljon tapahtumia ja ajankohtaista kerrottavaa, voi ylläpitää omaa kanavaa.

Kanava on helposti tilattavissa vaikkapa soten tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan näytöille sairaaloihin, terveysasemille ja kouluihin ja oppilaitoksiin. Kanavasisältö tavoittaa näin useampia kuntalaisia kuin pelkästään yksittäisen toimialan omilla näytöillä esitettynä.

 

kuntahierarkia

Esimerkki 4

Liikehuoneiston näyteikkunassa olevalle näytölle voidaan jakaa sovitun mittaisia mainosaikoja tilassa toimiville vuokralaisille. Kullekin vuokralaiselle annetaan ylläpidettäväksi oma kanava, jossa he voivat esittää yritysilmeensä mukaista sisältöä uutuustuotteista, aukioloajoista, tarjouksista, tapahtumista tai muista ajankohtaisista aiheista.

Samaa ideaa mukaillen ravintola voi antaa oman mainospaikan haluamiltaan näytöiltä yhteistyökumppaneilleen. Esitettävä sisältö pysyy kanavaa ylläpitävän tahon hyppysissä ja on helposti muokattavissa uudella materiaalilla koska vain.

Kanava on fiksu, itseohjautuva taso

iDiD-hallinnan normaalista sisältöhierarkiasta poiketen kanavan esityssisältö tilataan kullekin hierarkiatasolle erikseen. Jos kanavalla ei ole ajastettua sisältöä näytettäväksi se siirtyy valmiustilaan ja aktivoituu uudelleen, kun kanavan sisällöntuottaja lisää tai ajastaa uutta esityssisältöä kanavaan.

Hyvänä esimerkkinä on iDiD-hallinnassa vapaasti tilattavissa oleva Liputuspäivät-kanava. Kanavan tilaamalla saat haluamillesi infonäytöille sisällön, joka kertoo mikä liputuspäivä on kulloinkin kyseessä ja vielä asiaankuuluvasti juhlapäivään sopivalla visuaalisella ilmeellä viimeisteltynä.

Kanavat ovat iDiD-asiakkaille maksuton ominaisuus ja sen käyttöönotto on vain yhteydenoton päässä iDiDin tukeen. 

 

Jussi Anno

Jussi Anno

Järjestelmäasiantuntija