Mitä lisäarvoa infonäyttö tuo yrityksille?

iDiD – viestintään ja kokemuksen hallintaan

Yrityksillä on paljon erilaisia viestintätarpeita

Joustava, helppokäyttöinen ja monipuolisilla integraatioilla helposti muihin järjestelmiin sovitettava iDiD-infonäyttöpalvelu tarjoaa niihin tehokkaan ratkaisun.

Yritykset hyödyntävät infonäyttöjä työnohjauksen ja sisäisen viestinnän tarpeisiin, parantaen samalla työntekijäkokemusta. Markkinointi- ja asiakasviestintä on myös helppoa ja vaikuttavaa näppärästi päivitettävällä iDiD-infonäyttöpalvelulla.

Useiden toimipaikkojen organisaatiot hyötyvät poikittaisviestintään sopivista kanavista. Tämä tukee täysilaajuista viestintää ja yhdenvertaista työnantajaviestintää.

iDiD rikastaa monen toimialan viestintää

Teollisuusalan ikoni

Teollisuus ja tuotanto

   • Päivittäisjohtaminen
   • Opastaminen
   • Tiedottaminen
   • Työntekijäkokemus
Viihdealan ikoni

Viihdepalvelut

   • Viihdyttävyys
   • Asiakasopastus
   • Lisämyynti
   • Sisäinen viestintä
Kaupan alan ikoni

Myymälät

   • Asiakasviestintä
   • Markkinointi
   • Lisämyynti 
   • Jonotuskokemus
Rakentamisen alan ikoni

Rakentaminen

   • Päivittäisjohtaminen
   • Tiedottaminen
   • Työntekijäkokemus
   • Työmaaturvallisuus
Horeca-alan ikoni

HoReCa

   • Elämyksellisyys
   • Lisämyynti
   • Vastuullisuus
   • Tuote-esittelyt ja menut
Toimistoalan ikoni

Toimistot

   • Sisäinen viestintä
   • Kokemuksellisuus
   • Opastaminen
   • Ajanvaraustieto

Teollisuus ja tuotanto

Työnohjausta ja työntekijäkokemusta 

Infonäyttöjä hyödynnetään henkilöstön johtamisessa, opastamisessa ja tiedottamisessa. Integraatioiden avulla tuotantotieto, graafit ja ajankohtaistiedotteet on helppo esittää näytöillä, samoin kuin vuoronvaihdot, tauot ja muut kellotusasiat. Myös hätäviestintä onnistuu.

Sisäisen viestinnän käytössä näytöt tukevat johtamista ja parantavat työntekijäkokemusta. Kun työn liikkuvuuden tai luonteen vuoksi aikaa ei ole paljoa käytössä intranetin ja sähköpostin käyttöön, infonäyttöjen vaikuttavuus korostuu.

Elämys- ja viihdepalvelut

Elämyksellisyyttä ja markkinointia

Elämyspalveluissa infonäytöt ovat tärkeässä asemassa. Näytöt keräävät katseet ja luovat tunnelmaa. Näytöillä voidaan ilahduttaa ja tehdä vaikutus, vahvistaa brändiä ja viihdyttää. Tarjoukset ja markkinointisisältö ovat infonäyttöjen perussisältöjä, mutta myös opastaminen ja tapahtumatiedotus on tehokasta ja intuitiivista näytöillä.

Kokonaisvaltaisissa viihdepalveluissa asiakaskokemus on huomioitu niin, että osa näytöistä ohjaa ja opastaa, osa markkinoi, ja osa viihdyttää ja luo elämyksiä.


Rakentaminen

Päivittäisjohtamista ja sisäistä viestintää 

Työmaiden infonäytöillä ohjataan työtä ja informoidaan ajankohtaisasioista. Esimerkiksi eteneminen ja kunkin työpäivän tärkeät nostot tulevat helposti ja huomionarvoisesti esiin näyttöjen avulla. Infonäytöillä voidaan myös esittää vastuullisuusaiheita ja tapaturmatietoja. Johtamisen ja ilmapiirin aiheet ovat myös olennaisia työmaanäyttöjen sisältöjä.

 

Toimistot

Yksilöitävyyttä ja rikasta kokemusta

Tervetulotoivotukset, ohjaaminen, opastaminen ja vaikkapa ajanvaraustietojen esittäminen onnistuu vaivatta infonäytöillä toimistossa. Integraatiot tuovat lisää tehoa sisäisen viestinnän tarpeisiin. Brändi vahvistuu niin sisäisesti kuin asiakkaillekin visuaalisten näyttöjen avulla. 

Yksi erityinen ja kasvava toimiala ovat toimistohotellit ja muut väliaikaiset työtilaratkaisut. Niissä usein korostuu tietysti vaihtuvuus. Infonäyttöjen rooli toimistohotelleissa on ilmapiiriä luova ja elämyksellinen. 

 

Sinä päätät –
mahdollisuudet ovat rajattomat

Me olemme auttaneet lukuisia yrityksiä viestimään paremmin mitä moninaisimmissa tilanteissa. Etenkin suurten yritysten ja tuotantoyritysten tarpeet ovat meille tuttuja ja koemme, että iDiD voi auttaa heitä rutkasti.

Jos haluat nostaa myös teillä viestinnän uudelle tasolle, otathan yhteyttä varaamalla demon.

Odotamme yhteydenottoasi ilolla!