Sisällöntuottajan muistilista - Miten luot sisältöä infonäytöille?

Sisällöntuottajan muistilista - Miten luot sisältöä infonäytöille?

Infonäytöt tarjoavat organisaatioille tehokkaan ja monipuolisen viestintävälineen, jonka avulla voit informoida, opastaa, ohjata ja tavoittaa sekä työyhteisösi että asiakkaasi. Mitä sinun tulisi ottaa huomioon sisältöä luodessasi?

Kuten kaikessa viestinnässä, ennen varsinaisen sisällön luomista on hyvä pitää kirkkaana mielessä, kenelle olet viestimässä ja mikä viestisi on. Kun kohderyhmä ja viestin sisältö on selvillä, jää sisällön tekijälle täytettäväksi tietyt raamit.

Niistä tärkein on muistaa, että infonäytöistä puhuttaessa kyse on vilkaisumediasta. Sana vilkaisumedia kiteyttää oivallisesti infonäyttöviestinnän ytimen, jossa ripeästi vaihtuvan sisällön tulee olla tiivistä ja visuaalisesti selkeää.

Sisällön huomioarvo on sitä suurempi mitä paremmin pidät mielessä tietyt peruslähtökohdat, jotka olemme koonneet yhteen sisällöntuottajan muistilistaksi.

1) Tiivis, informatiivinen ja helppolukuinen sisältö

Infonäyttösisällön tulee olla esitetty tiiviisti ja helppolukuisesti. Jos sanottavaa on paljon, jaa teksti useammalle peräkkäiselle sisällölle.

henkilostopalaveri

2) Infonäytöillä visuaalisuus on pääosassa

Infonäytöillä kannattaa suosia isoja, mielenkiintoisia, tekstiä tukevia kuvia tai videoita. Näytöillä sisältöjen huomioarvo on staattisia julisteita ja printtejä huomattavasti parempi. Liikkuva kuva herättää katsojan mielenkiinnon automaattisesti herkemmin kuin staattinen sisältö.

TIP! iDiDilla videon esittäminen onnistuu joko lataamalla videotiedosto iDiD-hallintaan tai esittämällä suoraan Youtubesta tai Vimeosta.

saa_ja_tausta

3) Noudata graafista ohjeistusta

Käyttämällä organisaation graafisen ohjeistuksen mukaisia fontteja, värejä ja graafisia elementtejä pidät brändi-ilmeen yhtenäisenä kaikissa medioissa.

TIP! iDiDissa voit mallinluojana lukita haluamasi elementit, joita sisällönpäivittäjät eivät pääse muokkaamaan.

otsikon_paikka

4) Ota huomioon näytön koko ja sijainti

Iso näyttö tienvarressa vaatii sisällöltä vielä enemmän tiiviyttä ja visuaalista selkeyttä kuin infonäyttö henkilökunnan kahvihuoneessa.

helsinki_oodi

5) Kohdenna viestisi

Pystyt ajastamisella helposti myös kohdentamaan viestisi. Jos viestisi on tarkoitettu tuotannon iltavuorossa oleville, ajasta sisältö näkymään ilta-aikaan vain tuotannon näytöille. Muun, koko organisaatiota koskevan yleistiedon, voit jakaa haluamillesi muille sisäisen viestinnän näytöille.

Myös sisältöjen näyttämisjärjestys ja -tiheys on helposti muokattavissa, jolloin voit painottaa tärkeimpiä viestejä esiintymään useammin.

toistuva_sisalto

6) Rikasta sisältöä valmiilla integraatioilla

Saas-pohjaisten infonäyttöjärjestelmien yksi lyömätön etu ovat automaattisesti päivittyvät sisällöt sekä valmiit integraatiot. Niiden avulla viet infonäytöt vielä askeleen pidemmälle ja tarjoat oikea-aikaista, alati vaihtuvaa dynaamista sisältöä ilman tarvetta päivittää samoja asioita erikseen infonäytöille.

tapaturmattomat_paivat

Automaattisesti päivittyviä sisältöjä ovat esimerkiksi lounaslistat, linja-autoaikataulut, säätiedot, uutiset ja erilaiset laskurit.

Integraatiot puolestaan tuovat taustajärjestelmistä ajantasaisen tiedon, koski se sitten tuotantodataa, kalenteritietoja tai rappunäyttöjen asukaslistoja.

power_bi

TIP! Tutustu iDiDin integraatioihin tästä.

Anna palaa

Infonäyttöviestinnän ydin ei poikkea paljoakaan muista viestinnän yleisesti hyväksi havaituista keinoista. Kun tiedät kenelle viestit, mitä haluat kertoa ja rakennat viestistäsi tiiviin ja visuaalisesti selkeä, saat viestisi perille haluamillesi näytöille vain muutamalla hiiren painalluksella.

Hyödyntämällä sähköisen viestinnän etuja saat infonäytöistä eniten irti. Eikä hätää jos aloittaessasi et ole varma toimiiko joku vai ei. Kokeilemalla rohkeasti erilaisia vaihtoehtoja löydät organisaatiossasi parhaiten toimivat tavat.

 

 

Kimmo Arramies

Kimmo Arramies

Markkinointijohtaja