Julkisen sektorin viestintään infonäyttö tuo yhteenkokoavan viestintäkanavan.