Julkisen sektorin viestintään infonäytöt tuovat yhteenkokoavan kanavan.