Infonäyttö teollisuudessa ja tuotannossa auttaa sisäistä viestintää ja päivittäisjohtamista

Infonäytöt teollisuudessa ja tuotantolaitoksissa ohjaavat ja opastavat henkilöstöä. Tuotantotieto, graafit ja ajankohtaistiedotteet on helppo esittää näytöillä. Myös hätäviestintä onnistuu. Mahdolliset vuoronvaihdot, tauot ja muut kellotusasiat välittyvät näyttöjen kautta.

Teollisuuden ja tuotantotyön sisäisen viestinnän käytössä näyttöjen mahdollisuuksia johtamisen tukena ei kannata väheksyä. Näytöillä voidaan tuoda ilmi tärkeää ajankohtaistietoa, jota henkilöstöllä on toimistyötä tekevään verrattuna paljon rajallisemmin aikaa etsiä. Myös ilmapiiriin liittyvät nostot ja ilahduttamisaiheet ovat tärkeitä.