Parempaa johtamista ja sisäistä viestintää

Parempaa johtamista ja sisäistä viestintää

Framery Oy on tunnettu äänieristetyistä työtiloista, tai tuttavallisemmin puhelinkopeista, joita se on valmistanut Tampereella vuodesta 2010. Reilussa kymmenessä vuodessa Framery on kasvanut yli 300 henkilöä työllistäväksi yritykseksi, jonka kädenjälki näkyy kotimaan lisäksi vahvasti kansainvälisillä kentillä. 

Tehoa viestintään

Vuonna 2018 Framerylla heräsi tarve parantaa tuotannon päivittäisjohtamista ja viestintää. Dataa oli, mutta sen näkyväksi tekeminen ei luonnistunut.

Käyttöön valittiin iDiD, koska halusimme hyödyntää olemassa olevia digitaalisia työkaluja paremmin tuotannossa ja tuotannon päivittäisjohtamisessa. Samalla saimme parannettua sisäistä viestintää, kertoo NPI Manager Juha Honkamäki.

Sisällön tuottaminen infonäytöille ei Frameryllä ole yhden henkilön varassa. Siihen osallistuvat tuotannon työnjohto, asiantuntijat sekä muutoksenhallinnassa mukana olevat henkilöt. Käytössä ovat myös valmiit integroinnit eri taustajärjestelmistä.

Meillä on aika laaja käyttäjäkunta iDiDille. iDiD-käyttäjät julkaisevat tiedotteita ja työvuorolistoja. Näytämme myös raportteja tuotannonohjaus- ja PowerBi-järjestelmästä, jolla mahdollistetaan tuotannon reaaliaikaisen tilanteen näyttäminen.

Tuotannossa työskentelee noin puolet yrityksen työntekijöistä, joten tiedon on tärkeä tavoittaa mahdollisimman kattavasti myös henkilöt, jotka eivät jatkuvasti ole intran tavoitettavissa.

Production supervisor Tuomas Haapasen mielestä iDiD on ollut apua sisäisessä viestinnässä.

iDiDillä pystytään ratkaisemaan monia ongelmia lähinnä tuotannon tiedonkulkuun liittyen. Saamme pidettyä ajantasainen tiedon koko ajan näkyvillä ja sen avulla työntekijät pysyvät paremmin ajan hermolla mitä ja milloin tapahtuu.

Tuomas Haapanen / Framery Oy

Aamupalaverissa pystymme havainnollistamaan paljon visuaalisesti asioita, kuten työvuoroja ja työpistesisältöjä. Näissä sisällöissä sanallisen viestinnän tukena käytämme myös kuvaa ja videota, kiteyttää Tuomas käytännön esimerkkejä.

iDiD mahdollistaa viestin saamisen suoraan tuotannon lattialle, komppaa Juha.

Tiedon näkyväksi tekemistä


iDiDin kehitysjohtaja Timo Portimojärvi on seurannut infonäyttöjen käyttöönottoa Frameryllä projektin alusta asti.

Framery näyttäytyy meille innovatiivisena iDiDin käyttäjänä. Suorastaan malliesimerkkinä siitä, miten taustajärjestelmistä tuodaan informaatio tuotannon puolelle. Tehdään se näkyväksi tauluilla ja ohjataan sillä päivittäistä tuotantoa.

Frameryn Tampereen tehtaan tuotantotilan infonäyttö.

Asiakkaan käytännön arjen näkeminen paikan päällä on ollut Timolle silmiä avartava kokemus. Kokemuksia siitä, miten asiakkaat käyttävät järjestelmää, tullaan varmasti hyödyntämään iDiDin kehitystyössä.

Frameryn kokemukset infonäyttöjen käytöstä ovat olleet hyviä. iDiDin myötä tiedonkulku on parantunut, päivittäisjohtaminen helpottunut ja tuotannon seuraaminen helpottunut. Myös asiakaspalvelu saa Juhalta kiitosta.

iDiDista on tullut tärkeä palanen meidän päivittäisjohtamisessa. Olemme olleet myös tosi tyytyväisiä iDiDin asiakaspalveluun. Harvasta palvelusta saa vastausta niin pikaisesti ja mahdolliset haasteet on ratkaistu todella nopeasti.

Juha Honkamäki / Framery Oy

Framery & iDiD

  • Tamperelainen yritys, joka valmistaa äänieristettyjä puhelinkoppeja ja työtiloja
  • iDiD otettu käyttöön vuonna 2018
  • Käytössä erityisesti tuotannossa, jossa infonäyttöviestinnän avulla saatu parannettua päivittäisjohtamista ja tiedon kulkua
  • Sisällöissä hyödynnetty laajasti erilaisia valmiita integrointeja, muun muassa PowerBI.