Markkinointiviestinnässä infonäyttöjen hyötyinä korostuu visuaalisuus ja notkeus