Koulussa infonäyttö opastaa, opettaa ja osallistaa.

 • Lapin AMK
 • Högskolan på Åland
 • Lapin yliopisto
 • CentriaAMK
 • Gradia
 • Jamk
 • Stadin Ammattiopisto
 • Tredu
 • Osao
 • Omnia
 • Tredu

Opiskelijoiden ja oppilaiden ohjaaminen ja tiedottaminen on suuressa roolissa kasvatuksen ja koulutuksen infonäytöillä. Isoilla kampuksilla tapahtuu paljon, jolloin infonäytöille keskitetyt tiedotteet auttavat pysymään ajan tasalla. Näyttöjä voi käyttää myös osana opetusta ja osallistamisen välineenä. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijatoiminta voi näkyä näytöillä, peruskouluissa ja päiväkodeissa lasten omien töiden esittely ja vaikkapa urheilutapahtumakuvat ilahduttavat koululaisten lisäksi myös vanhempia. Monipuolisten integraatioiden avulla näytöille saadaan automaattisesti päivittyvää tietoa esimerkiksi tilavarausjärjestelmistä. Linjakas ja aidosti kätevä viestintä sujuu nopsaan ja vaivatta.