Skip to the content

Elinikäinen oppiminen

Kauniaisten sivistystoimen visiona on kehittää Kauniaista viihtyisänä, turvallisena, kaksikielisenä sekä monikulttuurisena kaupunkina asukkaiden keskinäistä yhteenkuuluvuutta lujittaen. 

Kauniainen on koulutus- ja kulttuurimyönteinen kaupunki, jonka sivistystoimi edistää kuntalaisten osaamista, elinikäistä oppimista ja aktiivista osallistumista. Palvelujen korkealaatuisuus takaa asukkaan kiinnostuksen jatkaa ammatillisia ja harrastusta-voitteisia opintojaan sekä vapaa-ajan palvelujen käyttöä. Vankka yhteisöllisyys on asukkaiden perusta paikallisuuteen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. 


Osallistu demoon

Maksuton 20 minuutin demo tarjoaa kattavan tietopaketin infonäytöistä, niiden eduista sekä iDiD-infonäyttöjärjestelmän esittelyn.