Skip to the content

Iloa, elämyksiä ja taitoa

Jyväskylän kansalaisopisto on aikuiskoulutuslaitos, joka järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Toiminnassa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Oppilaitos järjestää myös taiteen perusopetusta, käsityöneuvontaa sekä tilauskoulutusta. Painopistealueena tilauskoulutuksessa on maahanmuuttajien opetus.

Koulutusta järjestetään myös Luhangan, Muuramen ja Uuraisten kunnissa.

Kansalaisopiston infonäytöillä esitellään yleistä kurssitarjontaa , yleisötilaisuuksia sekä päivän koulutustilaisuuksia Timmi-integraation välityksellä.


jklkansop00.jpg
jkl-kansalaisopisto01.jpg
Kansalaisopisto

Tiistai on nyt demopäivä

Tiesithän, tiistaisin tarjolla tiiviisti tietoverkossa: iDiD-demohetki.