Työmaat

Työmailla infonäytöt ovat kätevä ja näkyvä tapa viestiä tärkeät asiat silloin kun sillä o nmerkitystä.

Työmaiden infonäytöillä ohjataan työtä ja informoidaan ajankohtaisasioista. Esimerkiksi eteneminen ja kunkin työpäivän tärkeät nostot tulevat helposti ja huomionarvoisesti esiin näyttöjen avulla. Infonäytöillä voidaan myös esittää vastuullisuusaiheita ja tapaturmatietoja. Johtamisen ja ilmapiirin aiheet ovat myös olennaisia työmaanäyttöjen sisältöjä.

Työmaiden toteutuksia

Artikkeleita aiheesta