Skip to the content

Vältä sisäisen viestinnän sudenkuopat

iDiD yhdistää monikanavaisen viestinnän yhdeksi näkymäksi

Pandemia-aika on muokannut organisaatioiden toimintatapoja uusiksi ja korostanut entisestään sisäisen viestinnän merkitystä. Infonäytöt tukevat visuaalisena kanavana loistavasti viestinnän kehittämistä.

Sisäinen viestintä, se kuuma puheenaihe tämän päivän työyhteisöissä. Aihe, joka herättää monenlaisia tunteita ja huonosti hoidettuna voi saada aikaan suuriakin vahinkoja. Sisäinen viestintä on taiteenlaji, jolle on mahdotonta määritellä yhtä ja oikeaa toteutustapaa. Se pikemminkin elää organisaation tarpeiden ja mieltymysten mukaan.

Yksinkertaistettuna sisäinen viestintä on vuorovaikutusta ihmisten välillä, mutta miten ihmeessä sen toteuttamisessa voi onnistua tämän päivän informaatiotulvassa tukien samalla yrityksen strategisia linjauksia?

 

Reaaliaikaista viestintää yhden näkymän kautta

Sähköposti täynnä lukemattomia meilejä ja kalenteri buukattu täyteen palavereja. Tuttu tunne varmasti monen työarjessa. Tiedottaminen on siis näennäisesti hoidettu lähettämällä sähköpostia koko henkilöstölle, mutta tavoittaako viesti oikeasti? Henkilöstön tiedottaminen on hoidettu vielä edistyksellisemmin, jos samainen viesti on lisätty luettavaksi yrityksen intraan. Mutta riittääkö vielä tämäkään?

Molemmat edellä mainitut kanavat ovat tiedotusväyliä, jotka vaativat käyttäjän omaa aktiivisuutta ja kiinnostusta aiheeseen. Ne ovat kanavia, jotka ovat ehdottoman hyviä ja välttämättömiäkin, mutta eivät yksinään riitä täyttämään onnistuneen viestinnän kriteereitä. Informaatiotulvan kasvaessa on pohdinnan paikka, miten hoitaa sisäinen viestintä onnistuneesti, sillä onnistuessaan se vahvistaa organisaation mielikuvaa ja tukee kasvua.

 

iDiD skaalautuu sisältötarpeidesi mukana

Ajatus siitä, että kaikki yrityksen käytössä olevat viestintäkanavat yhdistettäisiin yhdeksi näkymäksi kaikkien nähtäville, kuulostaa enemmän kuin hyvältä. Voit luoda sisältöä käyttäen monipuolisesti eri elementtejä kuten tekstejä, grafiikkaa, kuvia, videoita. Näiden lisäksi pystyt tuomaan tietoa suoraan yrityksesi eri tietolähteistä kuten Sharepoint, Power BI, Wilma tai sosiaalisen median Instagram tai Youtube.

Ratkaisu sisäisen viestinnän haasteisiin on kovinkin yksinkertainen. Hankkimalla infonäytöt tuot niin tärkeät kuin kevyemmätkin sisällöt näkyväksi osaksi organisaation työpäivää. Kutsumme infonäyttöä vilkaisumediaksi, jolloin viestin huomiointi ei vaadi vastaanottajalta suurta ponnistelua. Näin esimerkiksi tuotanto-, kahvi- ja taukotilat ovat oivallisia tiloja rakentaa näyttösisältöjen kautta avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kaikkein tehokkain lopputulos saadaan aikaan silloin, kun mahdollisimman moni organisaation jäsen tuottaa infonäytölle sisältöä. Me teemme sen mahdolliseksi kouluttamalla viikottain iDiD-käyttäjiä.

 

Case Leppäkoski Group Oy

Lue lisää miten energia-alan yritys Leppäkoski Group hyödyntää iDiDia sekä infonäyttöjä sisäisessä viestinnässään.

Avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta sisäiseen viestintään

 Ajatus siitä, että kaikki yrityksen käytössä olevat viestintäkanavat yhdistettäisiin yhdeksi näkymäksi kaikkien nähtäville, kuulostaa enemmän kuin hyvältä.

Toteutuksia

Glaston Oyj

- Kansainvälistä viestintää

Glaston Oyj

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

- Ammattitaitoista infonäyttöviestintää

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

NoHo Partners Oyj

- Elämyksiä ympäri Suomen

NoHo Partners Oyj
Katso lisää

iDiD digital signage

Haarlankatu 4 A
33230 Tampere

010 281 4350
info@idid.fi

Osallistu demotiistaihin

Maksuton 20 minuutin demo tarjoaa kattavan tietopaketin infonäytöistä, niiden eduista sekä iDiD-infonäyttöjärjestelmän esittelyn.