Toimistohotellit

Toimistohotelleissa on vaikea tuoda asiakkaiden omaa brändiä esiin - paitsi tietenkin infonäytöillä! Viihtyisyyden lisääminen, inspiroiminen ja opastaminen on tärkeää vuokratyötiloissa.

Toimistohotelleissa usein korostuu vaihtuvuus. Infonäyttöjen rooli toimistohotelleissa on ilmapiiriä luova. Tervetulotoivotukset, ohjaaminen ja opastaminen onnistuu. Myös asiakasbrändien näkyväksi tekeminen mahdollistuu visuaalisten näyttöjen avulla, kun se toimistohotellissa on muuten hyvin rajallista. Ilmapiirin luominen ja innostaminen ilahduttaa asiakkaita. Myös esimerkiksi ajanvaraustiedon integraatiot helpottavat arkea.

Toimistohotellien toteutuksia

Artikkeleita aiheesta