Asuminen

iDiDin avulla rapputaulu pysyy helposti selkeänä ja ajankohtaisena, ja päivitys onnistu etäältäkin.

Infonäytöt voivat toimia nykyaikaisina rappujen infotauluina.

Paikan päälle tuotavien tulosteiden ja lappusten sijaan näytöllä sisällöt pysyvät helposti päivitettävinä ja raikkaina. Näytöillä voi olla esimerkiksi talonyhtiöiden tiedotusta ja opastusta, huollon ja isännöinnin yhteystietoja, ajankohtaisia remonttitiedotuksia, talonyhtiön terveisiä ja kutsuja ja asumismukavuutta lisääviä viestejä. Joillakin rappunäytöillä on myös mainosruutu johon lähialueen yritykset voivat ostaa mainostilaa. 

Kompakti ja visuaalinen tapa viestiä lisää asukasmukavuutta ja helpottaa tiedottamista.

Asumisen viestinnän toteutuksia

Artikkeleita aiheesta