Tilavaraustiedot näkyviksi Asiolla

Tilavaraustiedot näkyviksi Asiolla

Tilavarausten hallinnointiin kehitetyt järjestelmät auttavat organisaatioita seuraamaan varaustilanteita, ennakoimaan tulevaa, helpottamaan työntekijöiden resurssointia sekä töiden organisointia.

Eri kokoiset kunnat, kaupungit, hallit ja areenat, business parkit, ravintolat, tapahtumajärjestäjät sekä muut varausorganisaatiot hyötyvät työkalusta, jolla riittävän kattava seuranta luonnistuu ja joka skaalautuu tarvittaessa vastaamaan muuttuvia tarpeita.

Tilavaraustiedot teet helposti näkyväksi infonäyttöjen avulla. Voit valita esitettävät tiedot näyttökohtaisesti tai tuoda useamman tilan tiedot yhdelle koontinäytölle. Esitettävä sisältö on myös helposti muokattavissa vastaamaan organisaation graafista ilmettä.

Varaa Asiolla

Asio on monipuolinen ja helposti käytettävä tilavarausjärjestelmä, jota käytetään tilojen, tapahtumien ja palvelujen varaamiseen. Asiolla voit varata muun muassa:


  • kokoustiloja
  • kenttävuoroja
  • luokkia
  • työpisteitä
  • tapahtumia
  • tarjoilutilauksia
  • laitteita

Järjestelmästä saatavien tietojen avulla varausten nykytilanne on helposti hahmotettavissa tilan, tapahtuman tai tuotteen tarjoajalle. Tiedon avulla myös tulevaisuuden arviointi ja palveluiden kehittäminen helpottuvat.

Halutessa tilavarauksille on mahdollista tehdä myös älylukkoluvitukset ABLOY OS -kulunvalvontaan. Luvitukset toimivat myös mobiilitunnisteilla eli ns. lähiavauksella. Muun muassa Urhea-halli Oy hyödyntää tilavarauksissaan kokonaisratkaisua, joka yhdistää kulunvalvonnan, tilavaraukset ja infonäytöt.

Esitä iDiDilla

iDiD-asiakkaana käytössäsi on iDiD Asio Connector, jonka avulla varaustiedot siirtyvät Asiosta automaattisesti infonäytölle tarjoten jatkuvasti päivittyvän, ajantasaisen tiedon.

Sisältönäkymä, jossa tilavaraustiedot esitetään, on muokattavissa yhtä helposti kuin mikä tahansa muukin infonäyttösisältö.

Eri tilojen tiedot yhdistävien koontinäyttöjen avulla selvität hetkessä kokonaisvaraustilanteet sekä vapaana olevat tilat. Rakennuksissa, joissa kerroksia on useampia, kerroskohtaiset näytöt auttavat vierailijoita oikean tilan löytämisessä.

 

iDiD Asio Connectorin käyttöohjeen löydät tästä linkistä.

Lisätietoa (PDF) iDiD Asio infonäyttöpalvelusta tästä.

 

Juha Ollikainen

Juha Ollikainen