Skip to the content

Opastusta opintielle

Opetusta vuosiluokille 1-6 annetaan viidessä eri koulussa Orivedellä. Vuosiluokkien 7-9 perusopetuksesta vastaa Oriveden yhteiskoulu. Orivedellä toimii myös Joonas-koulu, joka on tarkoitettu erityistä tukea vaativille lapsille.

Toisen asteen koulutuksesta vastaavat Oriveden lukio ja ammatillista koulutusta antava Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Oriveden lukion alla toimii maan ainoa kirjoittajalukio. 

Infonäyttöviestintää lukiossa ja yhteiskoulussa

Niin lukion kuin yhteiskoulun 7-9 luokan oppilaat saavat tiedon ajankohtaisista asioista sekä tulevista tapahtumista iDiD-infonäyttöjen avulla. Lisäksi näytöillä toistetaan niin viikoittaiset ruokalistat kuin automaattisesti päivittyvät uutisotsikot.

Infonäyttöjen ja automaattisesti päivittyvien elementtien avulla viestintä on visuaalista ja aina ajantasalla. Lisäksi uusien tietojen lisääminen ja olemassa olevien sisältöjen muokkaaminen käy helposti ja näppärästi ja näin oppilaiden nähtävillä on aina ajantasaista infoa.


school02.jpg
orivedensivistystoimi01.jpg
Sivistystoimi
Sivistystoimi - Oriveden lukio

Osallistu demoon

Maksuton 20 minuutin demo tarjoaa kattavan tietopaketin infonäytöistä, niiden eduista sekä iDiD-infonäyttöjärjestelmän esittelyn.