Skip to the content

Virkamiesten kouluttaja ja kehittäjä

HAUS kehittämiskeskus Oy valtionyhtiö, joka tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluja valtion virkahenkilöille sekä osallistuu valtionhallinnon organisaatioiden kehittämiseen.

HAUSin asema, tehtävät ja asiakkaat on määritelty lailla ja se toimiikin valtionhallinnon sisäisenä sidosryhmäyksikkönä, ns. in-house-toimijana, joten erilaiset valtionhallinnon alaiset organisaatiot voivat käyttää HAUSia kehittääkseen sekä henkilöstöään että organisaatioitaan.

Kuinka opastaa koulutukseen tulevia vierailijoita?

Rakennuksissa, jossa käy paljon uusia vieraita kouluttautumassa, hyvä ja selkeä opastus on tärkeää. Aulan infonäyttö on nykyaikainen ja tyylikäs ratkaisu vieraiden vastaanottamiseen ja opastamiseen. Lisäksi sille on helppoa ajastaa oikeat viestit vieraiden arvioitua saapumisaikaa silmälläpitäen.


haus-case02.jpg
haus-case01.jpg
HAUS kehittämiskeskus Oy

Tiistai on nyt demopäivä

Tiesithän, tiistaisin tarjolla tiiviisti tietoverkossa: iDiD-demohetki.