Skip to the content

Ohjattua toimintaa kaikenikäisille

Ahjolan Setlementti ry on vuonna 1929 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää ohjattua toimintaa sekä opinto- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille ihmisille Tampereen alueella. Ahjolan työmuotoja ovat opinto- ja kerhotoiminta sekä lapsi- ja nuorisotyö.

Kansalaisopisto järjestää vuosittain noin 1 300 kurssia ja koulutusta, joihin osallistuu runsaat 17 000 kurssilaista. Opetustunteja kertyykin vuositasolla noin 32 500 tuntia. Erilaisia lasten ja nuorten harrastusryhmiä on noin 120, joissa harrastajia on vuosittain noin 1 200. Lisäksi lapsille ja nuorille järjestetään loma-ajan toimintaa sekä erilaisia tapahtumia. Ahjola ylläpitää myös Harjulan päiväkotia Kalevassa, järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä on aktiivisesti mukana erilaisessa kerhotoiminnassa niin aikuisten kuin lasten ja nuortenkin parissa.

Ahjolan tehtävänä on edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukea ihmisten välistä vuorovaikutusta. Toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön arvon ja oikeuksien tunnustaminen, yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen sekä luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia.

Visuaalista infonäyttöviestintää

Ahjola viestii aulatilaan sijoitetun infonäytön kautta näppärästi laajasta opinto- ja harrastusvalikoimastaan. Sanonta "Kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa" toimii Ahjolan näyttösisällöissä loistavati, sillä monipuolista harrastustoimintaa on tuotu esille isojen kuvapintojen kautta. Lisäksi näytöllä saadaan viestittyä ajankohtaisista asioista sekä tulevista tapahtumista.

Projekti toteutettiin yhteistyössä kumppanimme ICT Elmon kanssa.


ahjolasetlementti000.jpg
ahjolasetlementti001.jpg
Ahjola Setlementti ry

Tiistai on nyt demopäivä

Tiesithän, tiistaisin tarjolla tiiviisti tietoverkossa: iDiD-demohetki.