Skip to the content

Käyttöehdot | Terms of use

Olet tervetullut käyttämään iDiD digital signage. -sivustoa (“Sivusto”) alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin. Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä, ota yhteyttä: timo@talents.fi.

Käyttöehdot
Avaamalla Sivuston ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Sivustoa.
iDiD digital signage.:lla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain. Tämän sivuston tällaisten muutosten jälkeen jatkunut käyttö osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut Käyttöehdot.

Sisällön paikkansapitävyys
iDiD digital signage. pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta ei anna mitään takuita Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. 
Sivuston omistajalla on oikeus lisätä ja poistaa Sivuston aineistoa oman harkintansa mukaan ja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Immateriaalioikeudet
Kaikki Sivuston sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina kiistattomasti iDiD digital signage.:lla ja/tai niiden toimittajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla. 
Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, edelleenvälittää, toisintaa, julkaista, lisensoida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka ajoittain esiintyy Sivustolla, ilman etukäteen myönnettyä kirjallista lupaa.
Sivusto ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat iDiD digital signage.:lle, ellei toisin ole mainittu. Rajoittamatta edellä mainittua, yllä mainittujen aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten on nimenomaisesti kielletty.
Kaikki Sivustolla esiintyvät tavaramerkit on merkitty joko ®-symbolilla tai ™-symbolilla. Kaikki tavaramerkit, jotka esiintyvät Sivustolla, joko kuuluvat iDiD digital signage.:lle tai iDiD digital signage. on hankkinut luvan tavaramerkin haltijalta tavaramerkin käyttämiseen Sivustolla.
Mikäli haluat saada luvan käyttää jotain Sivustolla ajoittain esiintyvää tavaramerkkiä tai muuta materiaalia, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen timo@talents.fi.

Sivuston sisällön kaupallisen käytön kielto
Sinulla on lupa käyttää Sivulla ajoittain esiintyvää aineistoa ainoastaan siten kuin iDiD digital signage. tai aineiston toimittajat ovat nimenomaisesti oikeuttaneet.
Tämä Sivusto on tarkoitettu tarjoamaan iDiD digital signage.:n palveluihin ja tuotteisiin liittyvää tietoa ja Sivusto on suunniteltu ainoastaan henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten.

Linkitys
iDiD digital signage. saattaa ajoittain sisällyttää Sivustoon linkkejä muihin sivustoihin tai lähteisiin, joita hoitavat muut tahot. Nämä linkit on annettu käyttäjien mukavuutta varten, eikä iDiD digital signage. ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta. iDiD digital signage. ei ota eikä hyväksy vastuuta tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, eikä iDiD digital signage.:lla ole mitään vastuuta eikä valvontaa ulkopuolisten sivustojen hoitajien yksityisyydensuojaperiaatteita koskien.
Suosittelemme tarkastamaan näiden ulkopuolisten sivustojen käyttöehdot ja yksityisyydensuojaperiaatteet ennen sivustojen avaamista ja käyttämistä.

Vastuunrajoitus
Internet on luonteeltaan epäluotettava tiedotusväline. Sen vuoksi hyväksyt sen, että tämä Sivusto tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla.
iDiD digital signage. pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Sivusto toimii asianmukaisesti kaikkina aikoina, mutta iDiD digital signage. ei takaa, että tämä Sivusto tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä Sivusto tai palvelin, joka saattaa sen käytettäväksi, ovat vapaita tietokoneviruksista tai ohjelmavirheistä tai muista vioista.

Sovellettava laki
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. 

Toteutuksia

Tampereen kaupunki

- Monipuolista viestintää Tampereella

Tampereen kaupunki

Peab Oy

- Työturvallisuutta näytöllä

Peab Oy

NoHo Partners Oyj

- Elämyksiä ympäri Suomen

NoHo Partners Oyj
Katso lisää

iDiD digital signage

Haarlankatu 4 A
33230 Tampere

010 281 4350
info@idid.fi

Osallistu demotiistaihin

Maksuton 20 minuutin demo tarjoaa kattavan tietopaketin infonäytöistä, niiden eduista sekä iDiD-infonäyttöjärjestelmän esittelyn.