Skip to the content

Muutama pomppu ilmaan pitäen jalat kuitenkin tukevasti maassa

Vaikka infonäyttöviestintä on pitkälle visuaalista, asiakkaitamme kuuntelemme jatkuvasti tarkalla korvalla. Tyytyväiset asiakkaat ja pysyvät asiakassuhteet ovat toimintamme perusta, johon tähtäämme kaikessa tekemisessämme.

Sujuva käyttökokemus on kaiken perusta

Yrityksen toiminnan alkumetreiltä asti asiakkaille on haluttu taata iDiD hallinnan sujuva käyttökokemus. Sen ehdoilla iDiDia onkin kehitetty jo yli 15 vuotta. Jatkuvalla tuotekehityksellä takaamme, että muuttuvat asiakastarpeet tulevat joustavasti huomioiduiksi. Palvelumme perustuu tulevaisuudessakin käyttäjäkokemukseen sekä modernin teknologian hyödyntämiseen ratkaistessamme asiakkaidemme viestinnän ja markkinoinnin haasteita.

Asiakastyytyväisyyteen olemme järjestelmän käyttäjäystävällisyyden lisäksi panostaneet tarjoamalla pitkäjänteisesti kattavaa, asiantuntevaa ja hyvin palvelevaa käyttäjätukea.

Käyttäjätuen asiakastyytyväisyyttä mittaamme päivittäin, jolloin nopea reagointi mahdollisiin kehityskohteisiin onnistuu viiveettä. Aiempina kolmena mittausvuotena tukeen yhteydessä olleiden kokonaistyytyväisyys on ollut tasolla 94-96%. Viime vuosi ei tehnyt tähän poikkeusta, vaan entisestään kasvanut käyttäjäkunta arvioi nytkin olleensa joko erittäin tyytyväisiä (78%) tai tyytyväisiä (17%) saamaansa palveluun. Kokonaistyytyväisyydeksi saimme täten jälleen ilahduttavan 95%.

Kysyttäessä, kuinka todennäköisesti asiakkaamme suosittelisivat iDiDia muille, reilusti yli puolet antoivat arvosanan 9 tai 10, ja peräti 93% vastaajista vähintään 7 asteikolla 0 - 10.


Viime vuoden lopulla mittasimme vielä erillisellä kyselyllä asiakkaiden tyytyväisyyttä iDiD hallintaan ja käyttäjätukeen. Mittausten tulokset viestivät vahvasti onnistumisista sekä käyttökokemuksen että tukipalvelujen osalta.

Suomalaiset ovat tunnetusti huonoja antamaan palautetta ja ilahduttavaa oli lukea myös vapaata palautetta kyselymme tiimoilta. Alle olemme koonneet muutamia poimintoja iDiD käyttäjien antamasta palautteesta. Tästä on hyvä jatkaa vuotta 2021 eteenpäin.

Lämmin kiitos vielä kerran kaikille kyselyyn vastanneille!
Tyytyväiset asiakkaat ja pysyvät asiakassuhteet ovat toimintamme perusta, johon tähtäämme kaikessa tekemisessämme.

Kiitos hyvästä palautteesta kuuluu asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Jatkamme asiakastyytyväisyyden kehittämistä saamiemme vastausten perusteella ja pidämme tavoitteet korkealla vastaisuudessakin!

Toteutuksia

Tampereen kaupunki

- Monipuolista viestintää Tampereella

Tampereen kaupunki

Nordic Hospitality Partners

- Elämyksiä ympäri Suomen

Nordic Hospitality Partners

Fimlab Laboratoriot Oy

- Suomen suurin laboratorioalan yritys

Fimlab Laboratoriot Oy
Katso lisää

iDiD digital signage

Haarlankatu 4 A
33230 Tampere

010 281 4350
info@idid.fi

Tiistai on nyt demopäivä

Tiesithän, tiistaisin tarjolla tiiviisti tietoverkossa: iDiD-demohetki.