Skip to the content

Toteutukset

iDiDin avulla Hotel & Spa Järvisydämen asiakasviestintään saatiin kaivattua tehokkuutta ja visuaalisuutta. Avaintekijöitä infonäyttöjärjestelmän valinnassa olivat laadukkuus, helppo päivitettävyys sekä brändin ilmettä toistava sisältö. Nyt matkailijoiden informointi, ohjaus ja opastus onnistuvat vaivatta eri puolilla matkailukeskusta.

iDiD-ohjelmisto, Toteutukset

Infonäyttöjen avulla voi viestiä oikea-aikaisesti ja jakaa sisällöltään relevanttia, arkea helpottavaa tietoa eri sidosryhmille nopeasti ja vaivattomasti. Infonäyttöviestinnän tehokkuuteen tarttunut Nokian kaupunki on hyödyntänyt infonäyttöjä laajasti eri yksiköissään jo vuodesta 2015, jolloin Harjuniityn koulussa siirryttiin digitaaliseen viestintään.

iDiD-ohjelmisto, Toteutukset

Sisäinen viestintä on monessa yrityksessä ja organisaatiossa iso haaste. Avoimuus ja vuorovaikuttaminen ovat keskiössä nyt ja tulevaisuudessa. Miten tuoda yrityksen päämäärä ja arvot näkyväksi, muistuttaa ja osallistaa, reagoida nopeasti, visualisoida tieto näkyväksi näyttökohtaisesti tai jopa globaalisti?

Leppäkoski Group Oy:n viestintäkoordinaattori Essi Keskitalon mielestä infonäytöt ovat tukena siinä, että sisäinen viestintä tavoittaa henkilöstön ja pitää ajankohtaiset uutiset sekä muut tärkeät tiedot mielessä arjessa. Sisältöjen ylläpito on helppoa ja onnistuu kätevästi paikasta riippumatta. Infonäytöt tarjoavat visuaalisesti paljon mahdollisuuksia.

iDiD-ohjelmisto, Toteutukset

Viestintä, se kuuma puheenaihe tämän päivän työyhteisöissä. Se on aihe, mikä herättää monenlaisia tunteita ja informaatiotulvan kasvaessa on pohdinnan paikka, miten hoitaa viestintä ylipäätään onnistuneesti.

Tätä teemaa pohti myös Autotalo Laakkosen Espoon BMW & MINI liike. Pohdinnan myötä syntyi päätös tehostaa niin sisäistä kuin myymäläviestintääkin infonäyttöjen keinoin.

iDiD-ohjelmisto, Toteutukset

Suomen toiseksi suurimmassa laskettelukeskuksessa toimivan Rukan Kävelykyläyhdistyksen tehtäviin kuuluvat monen muun ohella alueen tarjonnasta tiedottaminen ja markkinointi. Infonäyttöjä yhdistys on tottunut hyödyntämään viestinnässään jo usean vuoden ajan. Aikansa palvelleen infonäyttötekniikan kaivatessa päivitystä käyttäjäystävällinen järjestelmä ja nykyaikaiset laitteet l ...

iDiD-ohjelmisto, Toteutukset

Keski-Suomen uudenlainen ja peruskorjattu museo upeine näyttelyineen avautuu yleisölle lauantaina 22.2.2020. iDiDillä on ollut kunnia olla mukana luomassa täysin uudenlaista ja ennennäkemätöntä toteutusta museoympäristöön ja sen digitalisointiin infonäyttöjen avulla. Uudessa Keskisuomalaisuutta etsimässä -näyttelyssä voi mm. kuunnella muistoja ja kertomuksia, ihmetellä ja ihai ...

Tiistai on nyt demopäivä

Tiesithän, tiistaisin tarjolla tiiviisti tietoverkossa: iDiD-demohetki.