Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia

Voiko sisältöä päivittää hajautetusti ympäri maata?

Kyllä. Päivitykset tehdään iDiD-palvelimen kautta ilman maantieteellisiä rajoituksia. Riittää, että päivittäjällä on käyttäjätunnus, internet-yhteys ja -selain. Yksi päivittäjä voi päivittää useita näyttöjä ja useampi päivittäjä voi päivittää samoja näyttöjä tai näyttöryhmiä

Voiko näytöllä esittää ääntä, kuvaa, tekstiä, animaatioita ja videoita?

Kyllä. Sisällöt koostuvat tyypillisesti monenlaisista elementeistä: tekstistä, kuvista ja videoista. Käytössä on yleisimmät aineistoformaatit, ja iso määrä erilaisia kuva- ja videoformaatteja konvertoidaan palvelimella oikeaan muotoon. Näytöillä voidaan esittää myös html-sisältöä. Ohjelmisto nojautuu pitkälti html5-tekniikoihin ja -esitystapoihin.

Saako järjestelmään tehtyä omia sivumalleja tai pohjia? 

Kyllä. Julkaiseminen perustuu siihen, että kukin iDiD-käyttäjäorganisaatio pääsee luomaan oman graafisen ohjeistonsa mukaiset sivumallit, joissa värit, fontit ja perusasettelut ovat valmiina. Niitä käyttäen varsinainen esitysaineistojen julkaiseminen on hyvin nopeaa ja suoraviivaista, ja yhtenäinen viestinnällinen linja pystytään säilyttämään, vaikka päivittäjiä olisi paljon. 

Voiko aineistoja päivittää sekä yhdelle että monelle näytölle? 

Kyllä. Kunkin iDiD-asiakkaan näytöt ryhmitellään tarkoituksenmukaisiin näyttöryhmiin ja -tasoihin. Käyttäjäkohtaiset julkaisuoikeudet puolestaan määritellään sopiville tasoille. Tyypillisesti näyttöhierarkian ylemmille tasoille julkaistaan kaikille yhteistä aineistoa, joka tulee kerralla näkyviin kaikkialla ja yhdistyy paikallisten näyttöryhmien ja yksittäisten näyttöjen aineistoihin. 

Voiko näytöille ohjata uutisia, säätietoja tai muuta ulkopuolisista lähteistä tulevaa sisältöä?

Kyllä. Järjestelmä tarjoaa joustavasti mahdollisuuksia ulkoisten aineistojen käyttöön. Ne voivat olla valmiita html-aineistoja, RSS-syötteitä tai muita datalähteitä, joiden muotoilu näytölle sopivaksi voidaan usein tehdä tilanteeseen sopivaksi joko iDiD:ssä tai ulkoisen aineiston tarjoajan järjestelmässä. 

Päivittyvätkö aineistot näytölle käytännössä nopeasti?

Kyllä. Uudet aineistot päivittyvät näytöille normaalitilanteessa alle minuutissa. Esityslaitteen iDiD-toistinsovellus tarkistaa alle minuutin välein, onko palvelimelle julkaistu uusia aineistoja tai esitysaikatietoja. Nämä aineistot toistin hakee näytölle esitettäväksi, ja esittää niitä ajastusasetusten mukaisesti. 

Voiko näyttöjä päivittää www-selaimella tai mobiililaitteella? 

Kyllä. iDiD:n käytössä ei tarvita mitään ohjelmistoasennuksia vaan hallintapalveluun kirjaudutaan selaimella. Selain voi luonnollisesti olla tietokoneessa, tabletissa tai älypuhelimessa. Normaalit nykyaikaiset selaimet toimivat, ja ainoastaan Internet Explorerin vanhemmilla versioilla ei päästä ihan täydellisiin käyttäjäkokemuksiin.

Saako aineistot ajastettua näkymään juuri haluttuna aikana? 

Kyllä. Jokainen aineisto (sisältö) tai aineistoryhmä (pino) voidaan ajastaa päivämäärän, kellonajan ja säännöllisen toistumisaikataulun mukaisesti. Juuri ajastus onkin yksi keskeisistä tavoista, joilla info- ja älynäytöillä näytettävä informaatio saadaan kohdistettua tehokkaasti.

Onko hallintapalvelu käytettävissä eri kielillä? 

Kyllä. Suomi, ruotsi, englanti ja venäjä ovat järjestelmän peruskieliä, ja kieliversioita saadaan tarvittaessa luotua lisää tarpeen mukaan.

Onko järjestelmässä tietoturvaongelmia tai haasteita esimerkiksi palomuurien osalta? 

iDiD:n turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Dataliikenne palvelimen ja toistinkoneiden välillä on salattu, ja salasanoja ei ole järjestelmässä edes ylläpitäjillä saatavilla. iDiD toimii niissäkin organisaatioissa, joissa kaikki liikenne normaalia www-selailua lukuun ottamatta on palomuureilla estetty.

Mitä tapahtuu verkkoyhteyden katketessa? 

iDiD toimii, vaikka verkkoyhteys välillä katkeaisikin. Toistinsovellus näyttää niitä tallennettuja ajastettuja aineistoja, jotka on julkaistu ennen yhteyskatkosta, ja yhteyden taas palatessa sovellus päivittää esitystiedot. Hallintasivusto näyttää kunkin toistimen statuksen.  

Missä iDiD-hallintapalvelin sijaitsee? 

Palvelin sijaitsee Helsingin keskustassa Viestintäviraston hyväksymässä laitesalissa nopeiden kuituyhteyksien ulottuvilla.

Mitä iDiD-ohjelmisto vaatii näyttötietokoneelta?

iDiD-toistinsovellus on asennettavissa lähes mihin tahansa tietokoneeseen tai ns. player-boxiin. Käyttöjärjestelmä voi olla Windows, Linux, Android tai Mac. Omat laitevaihtoehtomme ovat testattuja ja hyviksi havaittuja, mutta myös muut laitteet ovat yleensä käyttökelpoisia. 

Sopiiko iDiD kosketusnäyttöjen kanssa käytettäväksi? 

Kyllä, ehdottomasti. iDiD:n kehitystyössä on aina ollut vahvasti mukana kosketusnäyttöjen hyödyntäminen. Kun näyttöön ei kosketa, se näyttää mainoksia, opasteita ja muuta infoaineistoa. Kun näyttöön kosketaan, se muuttuu vuorovaikutteiseksi. Interaktiivinen sisältö voi tulla internetistä, lähiverkosta tai paikalliselta koneelta.  

Voiko järjestelmää käyttää hätätilanteista tiedottamiseen? 

Kyllä. Näyttöaineistoille voidaan asettaa erilaisia tärkeystasoja. Hätäviestintään tarkoitetut sisällöt tulevat näkyviin siten, että muiden aineistojen näyttäminen lopetetaan ja vain hätäviestit näytetään.

Pystytäänkö järjestelmän kautta esittämään tekstiä kyrillisillä tai muilla vierailla merkistöillä? 

Kyllä. Harvinaisempienkin kirjaimistojen ja erikoismerkkien käyttö on täysin sujuvaa silloin, kun käytettävä fontti sisältää kyseiset merkit. Ja fonttejahan voidaan lisätä palveluun tarpeen mukaan.

Pääseekö käyttäjä kosketusnäytöllä ei-toivotuille www-sivuille? 

Järjestelmä on tehty turvallista ja hallittua käyttöä varten, eivätkä käyttäjät pääse asiattomille sivuille. Interaktiivisen kosketustilan aloitussivu on jokaisella kerralla sama, eivätkä edellisen selailijan näkymät jää näkyviin. Kaikki ponnahdusikkunat yms. on estetty. Käyttäjällä ei ole mitään osoiteriviä, johon voisi kirjoittaa haluamansa osoitteen.

iDiD-käyttökohteita

Julkaistu 14.9.2017 käyttäjältä Heidi Järvikylä Sisäinen viestintä
Julkaistu 11.7.2017 käyttäjältä Heidi Järvikylä Ravintolat ja Kahvilat Mainonta ja Markkinointi
Julkaistu 6.7.2017 käyttäjältä Heidi Järvikylä SoMe Opastus ja tiedotus
Julkaistu 5.7.2017 käyttäjältä Heidi Järvikylä Kuntasektori Oppilaitokset ja päiväkodit